Код за ЄДРПОУ:00278787 Вхід Телефони: (044)2964479 факс: (044)2964479
e-mail: office@kftp.info
Адреса: 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 2/1
 

ПрАТ "Київська фабрика технічних паперів"

 
 
Головна Основна діяльністьКонтакти
  Публічна інформація
Інформація про підприємство
Установчі документи
Статут 2021
Статут 2018 1ч
Статут 2018 2ч
Статут 2018 3ч
Інформація про кодекс корпоративного управління
Інформація про філії та представництва
Статут 1ч
Статут 2ч
Статут 3ч
Статут 4ч
Акціонерний капітал
Свідотство про реєстрацію випуску акцій
Проспект емісії акцій
Положення
Положення про директора 2021
Положення про загальні збори 2021
Положення про Наглядову раду 2021
Корпоративний кодекс 2021
Положення про директора
Положення про наглядову раду
Положення про загальні збори ч.1
Положення про загальні збори ч.2
Положення про директора
Положення про наглядову раду
Положення про ревізійну комісію
Положення про загальні збори акціонерів ч.1
Положення про загальні збори акціонерів ч.2
Протоколи зборів
Протокол Загальних зборів акціонерів 2021
Протокол засідання наглядової ради 16.12.2021
Протокол засідання Наглядової ради 22.11.2021
Протокол засідання Наглядової ради 19.11.2021
Протокол засідання наглядової ради 17.11.2021
Протокол загальних зборів акціонерів 2019
Протокол засідання Наглядової ради 11.07.2019
Протокол засідання Наглядової ради 06.07.2019
Протокол засідання Наглядової ради 19.06.2019
Протокол засідання Наглядової ради 12.06.2019
Протокол засідання Наглядової ради 03.06.2019
Протокол загальних зборів акціонерів 2018
Протокол засідання наглядової ради 19.02.2018
Протокол загальних зборів акціонерів 2017
Протокол загальних зборів акціонерів 2017 (2)
Протокол засідання наглядової ради 22.03.2017
Протокол засідання Ревізійної комісії 2013
Протокол засідання Ревізійної комісії 2014
Протокол засідання Ревізійної комісії 2015
Протокол загальних зборів акціонерів 2016
Протокол засідання наглядової ради 07.04.2016
Протокол засідання наглядової ради 18.03.2016
Протокол загальних зборів акціонерів 2015
Протокол засідання наглядової ради 16.03.2015
Протокол загальних зборів акціонерів 2014
Протокол засідання наглядової ради 18.03.2014
Результати перевірок
Аудиторський висновок 2020
Аудиторський висновок 2017
Висновки ревізійної комісії 2013
Висновки ревізійної комісії 2014
Висновки ревізійної комісії 2015
Аудиторський висновок 2015
Аудиторський висновок 2014 (частина 1)
Аудиторський висновок 2014 (частина 2)
Аудиторський висновок 2014 (частина 3)
Аудиторський висновок 2014 (частина 4)
Аудиторський висновок 2013
Повідомлення про збори та ін.
Повідомлення про проведення загальних зборів
Повідомлення про збори 2019
Повідомлення про збори (2018)
Календарний план розміщення інформації
Повідомлення про збори (2017)
Повідомлення про збори (2016)
Повідомлення про збори (2016)
Повідомлення про збори (2015)
Повідомлення про збори (2014)
Підсумки голосування акціонерам
Афілійовані особи
Інформація про афілійованих осіб
Квартальна регулярна інформація
Квартальний звіт за IV квартал 2016 рік
Квартальний звіт за III квартал 2016 рік
Квартальний звіт за II квартал 2016 рік
Квартальний звіт за I квартал 2016 рік
Квартальний звіт за IV квартал 2015 рік
Квартальний звіт за III квартал 2015 рік
Квартальний звіт за II квартал 2015 рік
Квартальний звіт за I квартал 2015 рік
Квартальний звіт за IV квартал 2014 рік
Квартальний звіт за III квартал 2014 рік
Квартальний звіт за II квартал 2014 рік
Квартальний звіт за I квартал 2014 рік
Квартальний звіт за IV квартал 2013 рік
Квартальний звіт за III квартал 2013 рік
Квартальний звіт за II квартал 2013 рік
Річна регулярна інформація
Річний звіт за 2020 рік
Річний звіт за 2019 рік
Річний звіт за 2018 рік
Річний звіт за 2017 рік
Річний звіт за 2016 рік
Річний звіт за 2015 рік
Річний звіт за 2014 рік
Річний звіт за 2013 рік
Особлива інформація
Особлива інформація за 28.12.2021
Особлива інформація за 29.03.2018
Особлива інформація за 23.03.2018
Особлива інформація за 04.05.2017
Особлива інформація за 03.09.2014
Особлива інформація за 28.04.2014
   

Річна регулярна інформація

Річний звіт: 2020
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ›› ключ ››
Річний звіт: 2019
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ›› ключ ››
Річний звіт: 2018
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ›› ключ ››
Річний звіт: 2017
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Інформація про істотні факти cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Повноваження органів та осіб cкачати ››
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління cкачати ››
Річна інформація емітента для друку cкачати ››
Річний звіт: 2016
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Інформація про істотні факти cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Повноваження органів та осіб cкачати ››
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління cкачати ››
Річна інформація емітента для друку cкачати ››
Річний звіт: 2015
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Інформація про істотні факти cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Річний звіт: 2014
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Інформація щодо замовлених та виданих сертифікатів цінних паперів cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Інформація про істотні факти cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Cпостережна рада i ревізійна комісія cкачати ››
Річний звіт: 2013
Титульний аркуш
Титульний аркуш звіту cкачати ››
Зміст cкачати ››
Основні відомості про емітента
Основні відомості cкачати ››
Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди cкачати ››
Інформація про збори акціонерів cкачати ››
Інформація про засновників cкачати ››
Інформація про посадових осіб cкачати ››
Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента cкачати ››
Інформація про юросіб, що надають послуги cкачати ››
Основні відомості про емітента
Інформація про акції, облігації та інші цінні папери cкачати ››
Опис бізнесу
Опис бізнесу(текстова частина) cкачати ››
Інформація про стан корпоративного управління
Інформація про основні засоби та чисті активи cкачати ››
Інформація про зобов'язання cкачати ››
Інформація про істотні факти cкачати ››
Річна фінансова звітність
Баланс cкачати ››
Звіт про фінансові результати cкачати ››
Звіт про рух грошових коштів cкачати ››
Звіт про власний капітал cкачати ››
Примітки cкачати ››
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів cкачати ››
Повноваження органів та осіб cкачати ››
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління cкачати ››

 Головна  Основна діяльністьКонтакти